Дипломиране на ученици от СОУ "Черноризец Храбър"

Днес 40 зрелостници от СОУ "Черноризец Храбър" получиха своите дипломи за средно образование на празнична церемония в първа аудитория на модерния кампус на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив. Дипломите бяха връчени от директора на училището, г-жа Елена Кисьова. Тържественото събитие беше предшествано от специалните поздравления от зам.-ректора на ЕВУИМ, доц. д-р Веселин Лулански. Той връчи сертификати за отлични резултати на учениците, представили се блестящо по време на съвместни открити уроци с преподаватели от висшето училище. Доц. д-р Веселин Лулански също така пожела на младото поколение да бъде в крак със съвременните тенденции и да инвестира в себе си, защото най-добрата застраховка срещу безработицата е качественото и съвременно образование, което може да се получи тук в България от нашето висше бизнес училище.

Церемонията представлява финалният етап от един цикъл на междуинституционално партньорство между СОУ "Черноризец Храбър" и Европейското висше училище по икономика и мениджмънт, което има за цел да подготви професионално учениците още докато са на училищните чинове за високите критерии и изисквания на ЕВУИМ. Изнесените упражнения, откритите уроци, както и присъствието на публични лекции, представляват само част от събитията, включени в партньорските взаимоотношения между двете институции.

В края на церемонията представителите на СОУ "Черноризец Храбър" и Европейското висше училище по икономика и мениджмънт препотвърдиха мнението, че това взаимодействие на средното с висшето образование е олицетворение на една добра практика, която трябва да се продължи и задълбочи.

2406.2016
Още новини
 1. Временно спиране на достъпа до сайта и E-class

  Уважаеми колеги,поради технически причини, на 11.06.2019 г., вторник, от 18:00 до 23:00, сайтът на висшето училище ehsem.bg и електронната система E-class няма да бъдат достъпни. Извиняваме

  Прочети повече
  0606.2019
 2. Неучебни и неработни дни

  Уважаеми колеги, със заповед на Ръководството на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт се обявяват за неприсъствени, неучебни и неработни следните дни през месеците

  Прочети повече
  2304.2019
 3. ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ“ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА 2019 г.

    ОБУЧЕНИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА студенти по специалности в професионалните направления по „Икономика“ и „Администрация и управление“; дипломирани бакалаври и магистри по икономика и мениджмънт. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Педагогическата квалификация

  Прочети повече
  2603.2019
 4. ДИПЛОМАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ

  Уважаеми студенти,пролетната дипломационна сесия ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“ ще се проведе в Пловдив, както следва: 11 МАЙ 2019 г. – комплексен държавен изпит по специалността

  Прочети повече
  2203.2019
 5. ЕВУИМ с поредна положителна акредитация от НАОА

  Уважаеми колеги, Националната агенция за оценяване и акредитация излезе с положително становище относно откритата процедура на Европейското висше училище за програмна акредитация на професионалните направления „Икономика“

  Прочети повече
  1203.2019
 6. Стартира курс по Здравен мениджмънт

      Квалификация: специалист   Хорариум: 200 учебни часа   Продължителност: 3 месеца   Такса: 800 лв.   Европейското висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ) предлага програмата за следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт в

  Прочети повече
  0502.2019
 •