Дипломационна сесия през септември 2020г

Уважаеми студенти,

Със заповед №ро2/020 от 08 юни 2020 г. Ректорът потвърди датите за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – 26 септември 2020 г. (по специалността) и 19 септември 2020 г. (по Английски език), както и за

 • предварителните консултации на 4 септември 2020 г. от 10:30 ч., за ДИ по Английски езикзала 7, Пловдив
 • предварителните консултации на 4 септември 2020 г. от 11:30 ч., за ДИ по специалносттазала 3, Пловдив.

Със същата заповед са утвърдени съставите на Държавните изпитни комисии и реда за изпитване и оценяване.

 • ДИК по специалността (за Бакалаври и Магистри) с Председател: доц.д-р Цветан Коцев членове: доц. Павел Паскалев, доц. Иван Соколов и доц. Веселин Лулански (консултация – в зала 3 Пловдив)
 • ДИК по Английски език (задължителен за Бакалаври от специалност „Мениджмънт в туризма“ и по желание за всички останали Бакалаври) с Председател: доц. Жан Виденов и членове: Невена Стоянова и Ирина Ирибозова (консултация – зала 7 Пловдив)

Сроковете за подаване на заявления и заплащане на дипломационна такса от 400 лв. са:

 •  от 1 септември 2020 г. до 11 септември 2020 г. за изпита по Английски език;
 •  от 1 септември 2020 г. до 18 септември 2020 г. за изпита по специалността.

Студентите, които ще се явяват на Държавен изпит, трябва да подадат следните документи:
Записване за ПЪРВО ЯВЯВАНЕ на държавен изпит:

 1. Заявление (получава се от Отдел „Студенти и специализанти“);
 2. Копие на лична карта;
 3. Снимки - 2 броя, с размер 3,5/4,5 см, матирани. Едната трябва да бъде надписана с името и факултетния номер на студента.
 4. Платена такса за държавен изпит - в размер на 400 лв. за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ за 2 семестъра. Таксата се заплаща задължително по Банков път или на Пос терминал в ЕВУИМ след проверка на оценките в Отдел „Студенти и специализанти”;
 5. Студентска книжка.

Записване за ВТОРО ЯВЯВАНЕ става със следните документи:

 1. Заявление (получава се от Отдел „Студенти и специализанти“);
 2. Копие на лична карта;
 3. Студентска книжка.

Право на явяване на държавен изпит имат всички студенти, които са положили успешно семестриалните си изпити по учебен план.
В началото на изпита се проверяват личните документи на явилите се (които изпитваните трябва да носят у себе си), което изисква явяване навреме, преди обявения час за начало на изпита.

Утвърдените конспекти и литература:
• ОКС „Бакалавър“ - тук
• ОКС „Магистър“ - тук

1206.2020
Още новини
 1. Издаване на академични справки

  Уважаеми студенти, за запитвания относно издаване на академични справки, уверения или неполучени дипломи за средно образование, пишете на info@ehsem.org.

  Прочети повече
  0906.2021
 2. ИЗВЪНРЕДНА ликвидационна сесия 27,28,29 юли 2020 г.

  Уважаеми колеги, в периода 27,28,29 юли 2020 г., ще се проведеИЗВЪНРЕДНА ликвидационна сесия за семестриално завършили и за действащистуденти, които имат невзети изпити от предходни учебни години.Право

  Прочети повече
  2705.2020
 3. ЛЕВОВА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА НА ЕВУИМ

  От името на Ректора на ЕВУИМ доцент д-р Цветан Коцев информираме партньорите, клиентите, студентите и служителите на нашето висше училище, че поради сливането на обслужващите

  Прочети повече
  2105.2020
 4. Удължаване на отмяната на аудиторните занятия

  Уважаеми колеги, На основание Заповед No РД-01-154 на Министерство на здравеопазването, усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с

  Прочети повече
  1304.2020
 5. Удължаване срокът за отмяната на аудиторните занятия

  Уважаеми колеги, На основание Заповед No РД-01-154 на Министерство на здравеопазването, усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с

  Прочети повече
  2603.2020
 •