Дипломационна сесия през септември 2020г

Уважаеми студенти,

Със заповед №ро2/020 от 08 юни 2020 г. Ректорът потвърди датите за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – 26 септември 2020 г. (по специалността) и 19 септември 2020 г. (по Английски език), както и за

 • предварителните консултации на 4 септември 2020 г. от 10:30 ч., за ДИ по Английски езикзала 7, Пловдив
 • предварителните консултации на 4 септември 2020 г. от 11:30 ч., за ДИ по специалносттазала 3, Пловдив.

Със същата заповед са утвърдени съставите на Държавните изпитни комисии и реда за изпитване и оценяване.

 • ДИК по специалността (за Бакалаври и Магистри) с Председател: доц.д-р Цветан Коцев членове: доц. Павел Паскалев, доц. Иван Соколов и доц. Веселин Лулански (консултация – в зала 3 Пловдив)
 • ДИК по Английски език (задължителен за Бакалаври от специалност „Мениджмънт в туризма“ и по желание за всички останали Бакалаври) с Председател: доц. Жан Виденов и членове: Невена Стоянова и Ирина Ирибозова (консултация – зала 7 Пловдив)

Сроковете за подаване на заявления и заплащане на дипломационна такса от 400 лв. са:

 •  от 1 септември 2020 г. до 11 септември 2020 г. за изпита по Английски език;
 •  от 1 септември 2020 г. до 18 септември 2020 г. за изпита по специалността.

Студентите, които ще се явяват на Държавен изпит, трябва да подадат следните документи:
Записване за ПЪРВО ЯВЯВАНЕ на държавен изпит:

 1. Заявление (получава се от Отдел „Студенти и специализанти“);
 2. Копие на лична карта;
 3. Снимки - 2 броя, с размер 3,5/4,5 см, матирани. Едната трябва да бъде надписана с името и факултетния номер на студента.
 4. Платена такса за държавен изпит - в размер на 400 лв. за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ за 2 семестъра. Таксата се заплаща задължително по Банков път или на Пос терминал в ЕВУИМ след проверка на оценките в Отдел „Студенти и специализанти”;
 5. Студентска книжка.

Записване за ВТОРО ЯВЯВАНЕ става със следните документи:

 1. Заявление (получава се от Отдел „Студенти и специализанти“);
 2. Копие на лична карта;
 3. Студентска книжка.

Право на явяване на държавен изпит имат всички студенти, които са положили успешно семестриалните си изпити по учебен план.
В началото на изпита се проверяват личните документи на явилите се (които изпитваните трябва да носят у себе си), което изисква явяване навреме, преди обявения час за начало на изпита.

Утвърдените конспекти и литература:
• ОКС „Бакалавър“ - тук
• ОКС „Магистър“ - тук

1206.2020
Още новини
 1. Издаване на академични справки

  Уважаеми студенти, за запитвания относно издаване на академични справки, уверения или неполучени дипломи за средно образование, моля звънете на 032 678338 или пишете на info@ehsem.org.

  Прочети повече
  0906.2021
 2. ИЗВЪНРЕДНА ликвидационна сесия 27,28,29 юли 2020 г.

  Уважаеми колеги, в периода 27,28,29 юли 2020 г., ще се проведеИЗВЪНРЕДНА ликвидационна сесия за семестриално завършили и за действащистуденти, които имат невзети изпити от предходни учебни години.Право

  Прочети повече
  2705.2020
 3. ЛЕВОВА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА НА ЕВУИМ

  От името на Ректора на ЕВУИМ доцент д-р Цветан Коцев информираме партньорите, клиентите, студентите и служителите на нашето висше училище, че поради сливането на обслужващите

  Прочети повече
  2105.2020
 4. Удължаване на отмяната на аудиторните занятия

  Уважаеми колеги, На основание Заповед No РД-01-154 на Министерство на здравеопазването, усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с

  Прочети повече
  1304.2020
 5. Удължаване срокът за отмяната на аудиторните занятия

  Уважаеми колеги, На основание Заповед No РД-01-154 на Министерство на здравеопазването, усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с

  Прочети повече
  2603.2020
 •