ДИПЛОМАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ

Уважаеми студенти,
пролетната дипломационна сесия ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“ ще се проведе в Пловдив, както следва:

 • 11 МАЙ 2019 г. – комплексен държавен изпит по специалността (ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“), който ще се проведе от 10.00 ч. Срок за приемане на документи от 15 април до 8 май 2019 г.
 • 12 МАЙ 2019 г. - изпит по чужд език, който ще се проведе от 10.00 ч. Срок за приемане на документи от 15 април до 8 май 2019 г.

Държавните изпитни комисии (ДИК) за пролетната дипломантска сесия на ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“:
ДИК с Председател проф. д-р Виктор Христов ( и членове – проф. д-р Иван Цанов, доц. д-р Валя Семерджиева, доц. д-р Веселин Лулански и Антонина Георгиева – представител на бизнеса) – за Държавния изпит, насрочен за 11 май в Пловдив за правоимащите студенти в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“.
ДИК с Председател доц. д-р Жан Виденов (и членове – преп. Невена Стоянова и преп. Ирина Ирибозова) – за Държавния изпит по Английски език, насрочен за 12 май в Пловдив – за дипломантите от Специалност Мениджмънт в туризма (както и правоимащи от ВСИЧКИ Бакалавърски Специалности).

КОНСУЛТАЦИИТЕ ще се проведат, както следва:

ДИ по Английски език
Ръководител: доц. д-р Жан Виденов
20.04.2019 г. (събота) 12.00 часа Аудитория 2
ДИ за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“
Ръководител: проф. д-р Виктор Христов
21.04.2019 г. (неделя) 10.00 часа Аудитория 2

 

Право на явяване на държавен изпит имат всички студенти, които са положили успешно семестриалните си изпити по учебен план и са отписани с право на дипломиране.

Студентите, които ще се явяват на Държавен изпит, следва да подадат следните документи:

Записване за ПЪРВО ЯВЯВАНЕ на държавен изпит:

 1. Заявление (взема се от Отдел „Студенти и специализанти“);
 2. Копие на лична карта;
 3. Снимки - 2 броя, с размер 3,5/4,5 см, матирани. Едната трябва да бъде надписана с името и факултетния номер на студента.
 4. Платена такса за държавен изпит - в размер на 360 лв. за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“.
  Таксата се заплаща задължително в касата на ЕВУИМ след проверка на оценките в Отдел „Студенти и специализанти”;

Записване за ВТОРО ЯВЯВАНЕ става със следните документи:
1. Заявление (взема се от Отдел „Студенти и специализанти“);
2. Копие на лична карта;
3. Снимки - 2 броя, с размер 3,5/4,5 см, матирани. Едната трябва да бъде надписана с името и факултетния номер на студента.
В началото на изпита се проверяват личните документи на явилите се (които изпитваните трябва да носят у себе си), което изисква явяване 30 минути преди обявения час за начало на изпита.
Утвърдените конспекти и литература:
• ОКС „Бакалавър“ - тук
• ОКС „Магистър“ - тук

2203.2019
Още новини
 1. Временно спиране на достъпа до сайта и E-class

  Уважаеми колеги,поради технически причини, на 11.06.2019 г., вторник, от 18:00 до 23:00, сайтът на висшето училище ehsem.bg и електронната система E-class няма да бъдат достъпни. Извиняваме

  Прочети повече
  0606.2019
 2. Неучебни и неработни дни

  Уважаеми колеги, със заповед на Ръководството на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт се обявяват за неприсъствени, неучебни и неработни следните дни през месеците

  Прочети повече
  2304.2019
 3. ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ“ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА 2019 г.

    ОБУЧЕНИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА студенти по специалности в професионалните направления по „Икономика“ и „Администрация и управление“; дипломирани бакалаври и магистри по икономика и мениджмънт. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Педагогическата квалификация

  Прочети повече
  2603.2019
 4. ЕВУИМ с поредна положителна акредитация от НАОА

  Уважаеми колеги, Националната агенция за оценяване и акредитация излезе с положително становище относно откритата процедура на Европейското висше училище за програмна акредитация на професионалните направления „Икономика“

  Прочети повече
  1203.2019
 5. Стартира курс по Здравен мениджмънт

      Квалификация: специалист   Хорариум: 200 учебни часа   Продължителност: 3 месеца   Такса: 800 лв.   Европейското висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ) предлага програмата за следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт в

  Прочети повече
  0502.2019
 •