1. Начало
  2. За нас
  3. Академичен състав

гл. ас. д-р инж. Селман Делиибрамов

Гл. ас. д-р инж. Селман Делиибрамов е преподавател по дисциплините „Основи на управлението“, „Стратегическо управление“ и „Управление на човешките ресурси“.

Той е автор на публикации в областта на управлението на човешките ресурси, оперативното управление и управленските модели. Има научни интереси в областта на организационното развитие и мотивационните теории и практики. 

Работил е като експерт и ръководител  във фирми от частния и бюджетния сектор, а също и като консултант в областта на подбора, наемането и обучението на персонал.

Д-р инж. Селман Делиибрамов  е завършил с отличие ТУ–Габрово, специалност „Индустриален мениджмънт“. От 2004 до 2008 г. е редовен докторант в катедра „Индустриален бизнес“ в УНСС. През 2009 г. защитава успешно дисертационен труд на тема „Приложение на ценностен подход в индустриалните фирми“. От 2013 до 2015 г. е асистент в Европейския политехнически университет – гр. Перник с преподаване на английски език, където води дисциплините „Основи на управлението“, „Стратегическо управление“ и „Управление на човешките ресурси“. От началото на 2014 г., след спечелен конкурс, е главен асистент в катедра „Икономика, управление и администрация“ към университета.