1. Начало
  2. За нас
  3. Академичен състав

гл. ас. д-р Константин Писков

Д-р Константин Писков е преподавател по дисциплините “Данъци и данъчна политика“, “Осигурителни отношения и осигурителни политики“, „Социална политика“, „Финансови релации в децентрализираното управление“ (практикум), „Икономически кризи и икономически растеж“  (практикум).

Автор е на 2 учебника и над 10 научни публикации. Има трайни научно-приложни интереси в областта на данъчното и осигурително законодателство, местната власт и местното самоуправление. Участвал е в 2 научни проекта.

Д-р Константин Писков  е завършил ВФСИ „Д. Ценов” и е защитил докторска степен по икономика  във ВСУ „Черноризец Храбър”.