1. Поредното дарение от кампанията "Всяка книга открива читател"

  Библиотечният център на ЕВУИМ в Пловдив добави към своите рафтове още няколко книги, дарени от доц. Валентина Семерджиева. Тя последва примера на ректора — доц.

  Прочети повече
  0305.2017
 1. Първо дарение от кампанията "Всяка книга открива читател"!

  Библиотечният център на ЕВУИМ благодари на първия щедър дарител в кампанията "Всяка книга открива читател" - доц. д-р Цветан Коцев, Ректор на Висшето училище. Многобройните му

  Прочети повече
  1304.2017
 1. ЕВУИМ стартира дарителска кампания „Всяка книга открива читател"

  Библиотечният център на ЕВУИМ обявява дарителска кампания „Всяка книга открива читател" Тя е посветена на 23-ти април, определен от ЮНЕСКО за Световен ден на книгата и авторското

  Прочети повече
  3103.2017
 1. Безплатен достъп до три колекции на ProQuest

  В периода от 1 ноември до 1 декември 2016 г. (31 дни) Ви предлагаме безплатен достъп до три бази данни - „ProQuest Central“, „Scitech Premium

  Прочети повече
  0311.2016
 1. Нови попълнения в Библиотечния фонд на ЕВУИМ

  Фламхолц, Ерик Г. и др. Корпоративна култура : Основно стратегическо предимство. - София : Мак, 2016 Рикардс, Джеймс. Смъртта на парите : Близкият колапс намеждународната валутна

  Прочети повече
  0607.2016
 1. Туризъм и регионално развитие: митове и реалност

  В актуалният брой 5-6/2016 г. на списание "Туризъм и отдих" доц. д-р Веселин Лулански публикува статия посветена на влиянието на туристическата индустрия върху регионалното икономическо

  Прочети повече
  2306.2016
 1. Културен туризъм и регионално развитие

  В актуалния брой 4/2016 г. на списание "Бизнес клуб" доц. д-р Веселин Лулански публикува статия посветена на туристическия бизнес и развитието на регионите. Пълният текст на

  Прочети повече
  2804.2016
 1. Нови книги във фонда на библиотечния център на ЕВУИМ

  Беше направен професионален подбор от преподавателите във висшето училище. Тази инициатива ще продължи и в бъдеще. Периодично ще се прави проучване на читателските интереси и

  Прочети повече
  3103.2016