Безплатен достъп до три колекции на ProQuest

В периода от 1 ноември до 1 декември 2016 г. (31 дни) Ви предлагаме безплатен достъп до три бази данни - „ProQuest Central“, „Scitech Premium Collection“ и „PQDT Global“ на един от водещите световни информационни доставчици ProQuest.

*„ProQuest Central“ е мултидисциплинарна база данни с около 24000 заглавия (индексирани и реферирани), от които над 18000 са представени в пълен текст. Включено допълнително съдържание: 110000 дисертации, 450000 материали от конференция и работни документи и др. ProQuest Central предоставя достъп до продукцията на издателите Emerald, Elsevier, BMJ, Palgrave, MacMillan, The Economist, SAGE, Nature Publishing Group, Cambridge University Press и Dow Jones. Важно е да се отбележи, че над 7700 от заглавия са включени в индекса Scimago, от тях 70 заглавия са класирани в топ 100.

*„Scitech Premium Collection“ е бързо развиващите се база данни в областта на науката, техниката и технологиите. Съдържа над 9200 заглавия, от които 7100 са в пълен текст, 1,8 млн. индексирани таблици и фигури и 11 млн. патенти. Включени са и самостоятелни библиографски бази данни, като Agricole, Metadex, Medline, Tox и др. Съдържанието се предоставя от издателите МТЕ, IEEE, Wiley, Springer, Elsevier и други. Над 4200 заглавия са включени в индекса Scimago, като 50 от заглавия са класирани в топ 100.

*„PQDT Global“ е най-голямата база данни за дисертации света досега. Тя съдържа над 2 млн. документа в пълен текст и още над 4 милиона представени до ниво резюме. Повече от 110000 дисертации се добавят към базата данни всяка година.

0311.2016
Още новини
 1. Временно спиране на достъпа до сайта и E-class

  Уважаеми колеги,поради технически причини, на 11.06.2019 г., вторник, от 18:00 до 23:00, сайтът на висшето училище ehsem.bg и електронната система E-class няма да бъдат достъпни. Извиняваме

  Прочети повече
  0606.2019
 2. Неучебни и неработни дни

  Уважаеми колеги, със заповед на Ръководството на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт се обявяват за неприсъствени, неучебни и неработни следните дни през месеците

  Прочети повече
  2304.2019
 3. ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ“ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА 2019 г.

    ОБУЧЕНИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА студенти по специалности в професионалните направления по „Икономика“ и „Администрация и управление“; дипломирани бакалаври и магистри по икономика и мениджмънт. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Педагогическата квалификация

  Прочети повече
  2603.2019
 4. ДИПЛОМАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ

  Уважаеми студенти,пролетната дипломационна сесия ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“ ще се проведе в Пловдив, както следва: 11 МАЙ 2019 г. – комплексен държавен изпит по специалността

  Прочети повече
  2203.2019
 5. ЕВУИМ с поредна положителна акредитация от НАОА

  Уважаеми колеги, Националната агенция за оценяване и акредитация излезе с положително становище относно откритата процедура на Европейското висше училище за програмна акредитация на професионалните направления „Икономика“

  Прочети повече
  1203.2019
 6. Стартира курс по Здравен мениджмънт

      Квалификация: специалист   Хорариум: 200 учебни часа   Продължителност: 3 месеца   Такса: 800 лв.   Европейското висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ) предлага програмата за следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт в

  Прочети повече
  0502.2019
 •