1. Начало
 2. За нас
 3. Акредитация

Процес на преобразуване на Висшето училище

 1. Институционална акредитация
  Валидна до: 04.05.2022 г.

  Институционалната акредитация: дадена на 04.05.2017 г. за срок от 5 години
  Оценка: 7.95 (седем цяло и деведесет и пет стотни)

  Повече информация на: www.neaa.government.bg
 2. Преобразуване на ЕКИУ в ЕВУИМ
 3. Основаване на ЕКИУ