1. Начало
 2. Програми и специализации
 3. Бакалавърски програми
 1. Бизнес мениджмънт

  • Степен: Бакалавър
  • Форма: Редовна и задочна
  • Продължителност: 8 семестъра / 4 години
  • ECTS: 240

  Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Бизнес мениджмънт и учебните програми на изучаваните дисциплини са съгласувани с учебни планове и програми на водещи световни, европейски и български висши училища, и отразяват съвременните измерения в развитието на професионалното направление и добрите практики в управлението на бизнес проекти и бизнес организации.

 2. Финанси и счетоводство

  • Степен: Бакалавър
  • Форма: Редовна и задочна
  • Продължителност: 8 семестъра / 4 години
  • ECTS: 240

  Знанията и уменията, придобити от студентите, завършили специалността, ще развият гъвкаво, оперативно и стратегическо мислене и поведение при участието им в анализа и управлението на процесите в различни сфери на националната, регионалната и глобалната икономика.

 3. Мениджмънт в туризма

  • Степен: Бакалавър
  • Форма: Редовна и задочна
  • Продължителност: 8 семестъра / 4 години
  • ECTS: 240

  Обучението по Мениджмънт в туризма е насочено към развитие на новаторско мислене и креативност при решаване на практически задачи, и прилагане на познанията в съвременната бизнес среда. Бъдещите специалисти са добре подготвени за набиране и обработка на информация и вземане на решения, практически умения за разработване и управление на проекти, реализиране на бизнес планове и управление на собствен бизнес в туризма.

 4. Маркетинг и продажби

  • Степен: Бакалавър
  • Форма: Редовна и задочна
  • Продължителност: 8 семестъра / 4 години
  • ECTS: 240

  Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Маркетинг и продажби създава възможности за мобилност на студентите и преминаване в следващата образователно-квалификационната степен „магистър”.