1. Начало
  2. За нас
  3. Академичен състав

проф. д.ф.н. Светослав Ставрев

Филиал София

Проф. д.ф.н. Светослав Ставрев е преподавател по дисциплините “Основи на управлението“ и „Основи на предприемачеството“. Той е професор по мениджмънт, доктор по икономика и доктор на философските науки.

Автор на 6 учебника, 12 книги, няколкостотин статии и студии. Някои от публикациите са преведени на английски, руски и френски езици.

Практикувал в областите: изследвания, преподавателска работа, публичен мениджмънт, бизнес, параполитика /синдикати.

Проф. д.ф.н. Светослав Ставрев е завършил ВИИ „К. Маркс“ през 1969 г., специалност „Икономика на промишлеността“. Правил е допълнителни специализации в областта на социологията, политологията, социалната психология, културологията, теорията на системите, математическата статистика, емпиричните социологически изследвания.